Sanco in uw testament

Laat uw vermogen na aan de zorg voor dieren

Om van start te gaan, vermeld je in je testament dat je wenst dat al jouw bezittingen of een deel ervan wordt afgestaan aan Sanco Foundation vzw (vermeld zeker ook het ondernemingsnummer BE0792.367.066).
Je kan zelf of via de notaris een authentiek, eigenhandig of internationaal testament opstellen. Een eigenhandig geschreven testament laat je best registreren via een notaris. Deze zal dit goed bewaren en zo voorkom je verlies of vermijd je misverstanden.
Heb je nog geen notaris? ⇢ Vind een notaris dichtbij huis.

Algemeen testament

Bij een algemeen legaat sta je al je bezittingen af aan één of meerdere personen of organisaties. Als je al je bezittingen wilt nalaten aan Sanco Foundation, maak je van Sanco Foundation je algemene legataris.

Legaat onder algemene titel

Met een legaat onder algemene titel laat je maar een stuk van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties. Zo kan je bijvoorbeeld een bepaald percentage van je bezittingen of je bankrekeningen nalaten aan Sanco Foundation.

Bijzonder legaat

Wil je welbepaalde bezittingen nalaten aan Sanco Foundation? Met een bijzonder legaat kan je bijvoorbeeld beslissen om een bepaalde som geld, een specifieke woning of de inhoud van je effectenrekening na te laten aan Sanco Foundation.

Veelgestelde vragen

Hoe stel ik een legaat/testament op?

Wens je (een deel van) jouw vermogen na te laten aan Sanco Foundation? Dan schrijf je best een testament. Er bestaan drie vormen:

  • Het eigenhandig geschreven testament, dat je volledig zelf (met de hand) schrijft, dateert en ondertekent.
  • Het authentieke testament, dat je dicteert aan de notaris.
  • Het internationale testament, dat vooral gebruikt wordt als het om een uitgebreid testament of legaat gaat, want dit is de enige vorm die toelaat dat het testament op voorhand mag getypt worden. Het is ook aangewezen in een internationale context.

Je geeft best jouw testament in bewaring bij de notaris.
Specificeer altijd zéér duidelijk wat je exact nalaat aan Sanco Foundation om misverstanden te vermijden.

Wat is een algemeen legaat?

Je laat jouw volledige vermogen na aan één of meerdere begunstigden. Indien je wenst dat één of meerdere begunstigden verantwoordelijk zijn voor het verdelen van jouw bezittingen, volstaat het deze personen of vereniging als algemeen legataris aan te duiden. De algemene legataris of legatarissen zullen het geheel van jouw bezittingen verdelen en de bijzondere legaten uitkeren, als je deze hebt opgesteld.

Kan ik een legaat/testament opstellen voor een vereniging als ik getrouwd ben en/of kinderen heb?

Als je kinderen hebt en/of gehuwd bent, beschik je over al je goederen, maar de kinderen of de echtgenoot kunnen het bedrag van het legaat verminderen door het zogenaamde ‘reservatair erfdeel’ in te roepen dat hen door de wet gewaarborgd wordt, namelijk de helft van alle bezittingen. Nochtans kan het testament betrekking hebben op alle bezittingen, want je weet niet of je bij je overlijden nog kinderen of een echtgenoot zal hebben, noch of zij hun deel zullen opeisen of niet.

Ik wil een legaat opstellen. Is het advies van een notaris nodig?

Als eerste raden we je altijd aan contact op te nemen met een notaris. Een testament opmaken lijkt eenvoudig, maar in de realiteit kunnen er zich verschillende moeilijkheden voordoen die het legaat in twijfel kunnen trekken. De tussenkomst van een notaris zal gewoonlijk op drie niveaus plaatsvinden:

  • De notaris zal je inlichten over wat mogelijk is en hierbij rekening houden met je familiale toestand en eventueel de beperkingen aan je vrijheid om een testament op te maken.
  • De notaris zal je helpen het testament op te maken en daarbij de correcte bewoordingen gebruiken en erop toezien dat alle juridische valstrikken worden vermeden, zodat alle verplichtingen vervuld zijn.
  • De notaris zal het testament bewaren, zodat het bij overlijden als echt kan worden beschouwd en uitgevoerd kan worden. Alle testamenten die bij de notaris worden neergelegd, worden geregistreerd in het Centraal Register der Testamenten (CRT), dat beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.

Goede afspraken maken steeds goede vrienden.

Wat is het verschil tussen een legaat en een schenking?

Als je via een testament een bedrag of bezit nalaat aan een persoon of organisatie, blijf je heer en meester van jouw vermogen tot op het ogenblik van je overlijden. Je kan de beschikking steeds wijzigen. Het maken van een legaat is de meest gebruikelijke manier om bezittingen aan goede doelen over te laten.
Wanneer je een schenking doet aan een organisatie of persoon, doe je direct afstand van jouw bezit. Bovendien is een schenking definitief: het geschonken bedrag kan niet het voorwerp uitmaken van een verzoek tot terugbetaling. Een schenking is kosteloos en zonder vergoeding.

Heb je vragen omtrent je testament of legaat of wil je graag Sanco Foundation hierin opnemen.

Neem contact op met een Notaris, zij geven steeds in eerste instantie gratis en vooral juist advies.

⇢ Contacteer een notaris